ИПИ: ERM II - нова глава за България в ЕС

Присъединяването към механизма на обменни курсове не е цел, а само първата стъпка от дълъг процес за присъединяване на лева към еврото